2016 2016 2016 2016

2016

En blog til forældre - Lige nu læser du i ’Stations Tidende blog’, vores magasin, der primært henvender sig til vores forældre.

Mit håb er, at forældre, gennem bladet, kan få mere viden om Stationen. Men jeg håber også at der kommer mere viden om at være forældre til en ung, der bor på opholdssted. Alt om Stationen skriver vi selv, men den bredere del for forældre, skrives af en journalist fra Heart Talk Kommunikation. Det er mit håb, at ’Stations Tidende’ vil være en del af både udvikling og afslapning for alle - men særligt for forældrene. 

God fornøjelse med ’Blog Stations Tidende’.

Lasse Balsgaard

Stationen - 30 år

Opholdssted Stationen - Dato: 08-04-2016

Én generation. Så længe har Stationen eksisteret. Og selvom man siger, at en generation besidder nogle fællestræk i form af adfærd, holdninger og normer, så vil jeg nu alligevel vove den påstand, at disse træk har ændret sig markant, i de 30 år Stationen har eksisteret.

Visionen med opholdssted stationen

Lasse Balsgaard - Dato: 07-06-2016

”Jeg har ikke haft adfærdsvanskelige børn på Stationen, men derimod børn af adfærdsvanskelige forældre.” Sådan siger Erling Lundgaard, der grundlagde institutionen i 1986, og stadig har klare meninger om, hvordan man retter op, før man retter ind. Forresten, vidste du, at Bertel Haarder hjalp Erling med at få det hele til at ske..

Stafet for livet - Opholdssted Stationen

Lasse Balsgaard - Dato: 03-08-2016

I weekenden den 10. og 11. september 2016, blev der afholdt Stafet for Livet i Haderslev. Stafetten har til formål at indsamle penge til kræftens bekæmpelse - blandt andet til forskning, behandling og forebyggelse. Stafet for livet i Haderslev er blevet kåret til verdens største stafet.

Opholdssted Indslusnings og behandlingstur

Opholdssted Stationen - Dato: 15-11-2016

Når man bor på Opholdssted Stationen, tager man på indslusnings - behandlingsture med sine kontaktpædagoger. Det er lidt forskelligt, hvordan og hvornår disse ture tilrettelægges, men et typisk forløb vil kunne være som nedenstående.