Sammen skaber vi forandring

Til den unge

Vi tror på, at det er vigtigt, at du har indflydelse på dit eget liv. Indflydelse handler om at bevare magten og handlekraften i dit eget liv, også selvom du i en periode har brug for hjælp og støtte på et sted som børne- og ungehjemmet Stationen.

Til forældre

Forældre og det nærmeste netværk er en vigtig del af den unges liv og opvækst, og oftest er det jer, der kender den unge bedst. Derfor ønsker vi at inddrage jer i det omfang det er muligt i den unges hverdag, trivsel og udvikling.

Til samarbejdspartnere

Vi har siden starten i 1986 haft stor succes i vores socialpædagogiske arbejde. Vi har gjort os mange erfaringer og set mange unge blomstre.Vi arbejder anerkendende og ressourceorienteret og i overensstemmelse med den enkelte unges ønsker og behov.

Om os

På Stationen arbejder vi ud fra, at de voksne kan se bag den unges adfærd og se muligheder fremfor begrænsninger. Vores opgave er at finde et fælles tredje og få skabt en hverdag omkring den unge, hvor fundamentet for arbejdet og udviklingen ligger i tilliden mellem de voksne og de unge.

Hvordan er det at bo på stationen?

På Stationen ser vi relationen mellem de unge og de voksne på stedet, som det vigtigste element i en bæredygtig udvikling hos de unge.

Stationen er et specialiseret privat opholdssted og tilbud for socialt udsatte personer under 18. Vi er fokuseret på vores målgruppe som er børn og unge under 18.  Der er mulighed for at være tilknyttet i efterværn op til de er 21 år.

Vores personale gruppe er sammensat med fokus på kompetente og dygtige pædagoger, pædagogassistenter og psykologer.

På den måde kan vi med vores behandlingsform understøtte den pædagogiske indsats, der er påkrævet for at hjælpe de unge videre til et godt liv, hvor der er gode sociale kompetencer.

Her bor vi - tæt på meget

Når du bor på Stationen, bor du midt mellem Haderslev og Christiansfeld, tæt på klubber og foreninger, hvor andre unge dyrker deres sport og interesser. Området er faktisk kendt for de mange fritidstilbud. Sammen finder vi de steder, der interesserer dig.