Opholdssted

På Stationen ser vi relationen mellem de unge og de voksne på stedet, som det vigtigste element i en bæredygtig udvikling hos de unge.

Stationen er et specialiseret privat opholdssted og tilbud for socialt udsatte personer under 18. Vi er fokuseret på vores målgruppe som er børn og unge under 18.  Der er mulighed for at være tilknyttet i efterværn op til de er 21 år.

Vores personale gruppe er sammensat med fokus på kompetente og dygtige pædagoger, pædagogassistenter og psykologer.

På den måde kan vi med vores behandlingsform understøtte den pædagogiske indsats, der er påkrævet for at hjælpe de unge videre til et godt liv, hvor der er gode sociale kompetencer.

Kontakt os i dag >>