Opholdssted Opholdssted Opholdssted Opholdssted

Opholdssted Indslusnings og behandlingstur

Opholdssted Stationen - Dato: 15-11-2016

Når man bor på Opholdssted Stationen, tager man på indslusnings - behandlingsture med sine kontaktpædagoger. Det er lidt forskelligt, hvordan og hvornår disse ture tilrettelægges, men et typisk forløb vil kunne være som nedenstående.

Indslusningstur - Opholdssted

Der vil typisk være en indslusningstur umiddelbart efter indflytning på opholdssted Stationen. En tur som strækker sig over ca. 3 dage inden for Danmarks grænser.

Formålet med denne tur er primært at lære den unge at kende og omvendt. At få opbygget et tættere forhold, og danne grobund for tillid og relation, så den unge føler sig tryg ved de voksne på deres afdeling.
Målet med turen er også at snakke om, hvad Stationen egentlig er for et sted og hvad den unge skal have ud af sit ophold.

Behandlingstur - Oppholdssted

Når den unge har boet på Stationen et stykke tid, planlægges en behandlingstur. Til denne tur, har den unge medindflydelse på, hvor turen skal gå hen – og denne gang kan det godt være ud over Danmarks
grænser.

Turen strækker sig som regel over 5 dage. På behandlingsturen bliver der taget hånd om mere konkrete problemstillinger, i forhold til den første indslusningstur.

Inden turens afgang, bliver der i samarbejde med den unge, lavet en plan for turen. Dette giver også den unge mulighed for, at komme med de problemstillinger, spørgsmål eller lignende, som de gerne vil drøfte/have hjælp til på turen.

Der er altid to pædagoger med på begge disse ture - og som oftest, den unges kontaktpædagoger. Hvad er det der gør disse ture specielle? Hverdagen er ofte travl, de unge har mange ting at skulle forholde sig til og tiden flyver afsted med diverse gøremål og pligter.

Det kan derfor være sundt, at komme lidt væk fra de vante rammer og faste rutiner, når der skal snakkes om mere personlige og måske svære emner. Det kan være en lettelse for de unge, at komme et andetsted hen, når der skal arbejdes mere målrettet med personlige problemstillinger.

Der er som oftest altid en afslappende og hyggelig atmosfære på disse ture. Det giver den unge en vis tryghed, at have to pædagoger ved sin side flere døgn i træk, når der fx skal tages fat om svære emner. At tiden ikke er en faktor, er også med til at skabe en tryghed.

Der kan åbnes op for større emner og tages hånd om større problemstillinger, idet snakken ikke behøver slutte, men kan tages op i dagene der
følger, med de samme personer som man startede med.

Ønsker du flere informationer om hvordan du kommer på opholdssted - Klik her >>

Se mere om opholdsstedet og hvad vi kan gøre for dig