Stationen11.jpg Stationen11.jpg Stationen11.jpg Stationen11.jpg

De fem kendetegn

Nøgleordene for det vigtige arbejde på Stationen er struktur, forudsigelighed, omsorg, dannelse og ordentlighed i et behandlingsmiljø, hvor der foregår en individuel indsats for hver af de unge. Vi lægger vægt på, at der er plads til at favne de unge som de er. At pædagogerne er i stand til at aflæse de unge bag facaderne, og handle på årsagerne frem for at symptombehandle.

Den grundlæggende ramme på Stationen er et trygt, velstruktureret miljø. Med respekt for - og plads til - de unges forskelligheder. De unge skal møde et miljø, hvor personalet indgår som medspillende modspiller, og hvor forskellene i livsform og erfaring er lige meget værd.

De unge har gavn af at være i et miljø, der er præget af ordentlighed - ordentlighed over for hinanden og ordentlighed i de fysiske rammer. Derfor sætter vi ind for at bevare denne værdi - både generelt, i det helt små, og på det overordnede plan.

Vi gør også meget ud af at lære de unge om normer. Ikke fordi brud på normer skal straffes. Vi gør det derimod fordi viden om hvad der er rigtigt og forkert, opnået gennem spejling og konfrontering, giver mere hensigtsmæssig adfærd. Og bedre selvopfattelse.

Noget der også kendetegner Stationen i forhold til andre gode institutioner, er vores evne til at samarbejde med de unges forældre og familie. Det får vi ros for. Fordi vi gør det på en måde, der matcher familiens muligheder og ressourcer.

I det hele taget kan du kende opholdssted Stationen på det individuelle hensyn i det gode fællesskab. Det gør vi meget ud af. Fordi mennesket er både individ, og del af en gruppe. Uanset alder og udfordringer.

Visitation - Anbringelsesforløb - Behandlingsindsats - Pædagogik

 

khjkkj 

 

 

”De unge kommer fra omsorgssvigt til et sted med struktur, ordentlighed og en forudsigelig hverdag. Og de kan li' det”

Læs i øvrigt om vores to huse Satellitten og Vonsbæk Station

Læs mere