Stationen_2398.jpg Stationen_2398.jpg Stationen_2398.jpg Stationen_2398.jpg

Derfor kan vi de unge

På Stationen bruger vi kognitive behandlingsformer, mentalisering og en høj grad af relationspædagogik, samt forskellige miljøterapeutiske redskaber som fx jeg-støtte og spejling.

Elementerne i de kognitive behandlingsformer, består bl.a. i samtaleforløb og adfærdstests, men også i hverdagens snak med de unge. Den kognitive model hjælper de unge til at forstå sammenhængen mellem deres tanker, følelser, kropslige fornemmelser og deres adfærd.

For at vores unge kan lære andre og mere hensigtsmæssige handlestrategier, er det en forudsætning, at de lærer sig selv at kende, så de forstår, hvorfor de handler og reagerer som de gør.

Den kognitive model tager afsæt i nutiden og arbejder fremad. Men vi hjælper også de unge med bearbejdning af de oplevelser og sorger, de har haft i deres liv.

Vi koncentrerer os generelt om, at se bag om den unges symptomer, og i stedet bearbejde de underliggende problemer og årsager.

Man kan også sige at vi har fokus på det de unge er, frem for det, de gør.

 

 

Visitation - Anbringelsesforløb - Behandlingsindsats - Pædagogik

Vi har samlet oplysningerne om opholdssted Stationen, se mere her >>

 

 

”På Stationen ta'r vi humor helt alvorligt. Det må du gerne grine af. Det gør vi også”.

”Hver eneste af vores unge skal se en mening med at være her. Helst ikke den samme.”