Opholdssted for unge

Siden 1987 har vi har på Stationen og Vonsbæk arbejdet med unge under 18. I denne periode på over 30 år har vi udviklet, forbedret og forfinet vores behandlingsform. 

Målgruppe: Unger under 18

Vores målgrupper og der hvor vi har over 30 års erfaring er gunge under 18. Det er i det ordinære behandlingsforløb. Derudover er der mulighed for at være tilknyttet til stedet indtil de unge er fyldt 21 år. Det er det vi kalder udslusningen.

Ophold

Selve opholdsstedet er centeret omkring 2 skønt beliggende villaer som bliver benyttet til beboelse. Udover det er der en 3. villa som er administrationen. Vi har rigtig god erfaring med at adskille administrationen fra beboelsen. Det gør at det er meget mere hjemligt.

Stationen

Den ene villa er gennemrenoveret, og har god plads både inde og ude. Villaen er beliggenheden i landlige omgivelser, hvor der rundt omkring er god plads fysisk udfoldelse. Om det er fodbold eller mountainbike, så er der mulighed for det.

Hver elev har eget værelse, som er i størrelsen fra 17 - 23 m2. Der er flere badeværelser som eleverne er fælles om. I fællesrummene er der god plads, hvor der bliver spillet computer eller andet. Hvis der er behov for at slappe af, er der også mulighed for dette. 

 

Vonsbæk

4 kilometer derfra er den anden villa som er tilknyttet. Vonsbæk station er også beliggende på en dejlig stor grund. Bålpladsen er er ofte samlingspunkt, hvor vi hygger rundt om ilden der knitre.

Derudover er der er i en ældre side-bygning indrettet trænings faciliteter, som bliver benyttet meget i forbindelse med styrketræning.

Der er 7 værelser, hvor de 3 ligger i en nyere tilbygning, hvor der også er bad.

Fælles for vores afdelinger er, at de ligger under en times kørsel fra Aarhus og Odense. Lige på kansen til Sønderjylland. 

Socialpædagogisk opholdssteder 

Behandlingsform

Selve behandlingen på Stationen er inddelt i 3 faser og målrettet børn og unge og under støtter den enkeltes behov.

Indslusningen

Det er de første 3 måneder hvor de unge er her. Der går tiden med at falde til i de nye omgivelser. Der er fokus på to ting i denne periode, at have det godt og få det bedre. 

Den anden periode er der hvor pædagogisk behandlingen foregår. Det kan lyde så voldsomt men det er det ikke. Det det består af er et fokus på at bevæge sig i den rigtige retning. Understøttet af kontaktpersoner og psykologer og en bred pædagogisk indsats. Vi arbejder meget med de social relationer, tryghed og samarbejde i denne periode.

Udslusning

Den tredje fase er udslusningen. Der er fokus på selvstændighed, at de unge elever kan klare sig selv, og være rustet til at komme ud i tilværelsen på egne ben. Målet er en uddannelse og et liv der fungerer når tiden på bostedet er ovre. 

Personalegruppen 

I vores sammensætning af personalegrupperne er der fokus på den enkelte og hele gruppens færdigheder. Med denne sammensætning bringer det samarbejde med psykologer og psykiatere tæt sammen. 

Vi arbejder i personalegruppen med undervisning i de enkelte psykologiske  problemstillinger i forhold til de udfordringer, og problemer der er i ungdomslivet.

Dagligdagen på opholdsstedet

Køkkenet

I køkkenet er der aktivitet meget af dagen, hvor madlavningen er en del af hverdagen. Det klarer vi i fællesskab, og det giver ofte anledning for mange hyggelige stunder.

Aktiviteter

I vores daglige rytme har vi masser af aktiviteter der danner de fysiske rammer. Nogle af den er de daglige gøremål, som madlavning, hygge, rengøring. Udover de daglige gøremål har vi også vores ture. Turene kan gå til forkellige steder. Det kan være en skitur eller en sommer tur. For de nye der ankommet på opholdsstedet, er det en fantastisk mulighed for at lære os at kende.

Visitation

De der bor på Stationen er alle startet med en visitation. Det er for bedst muligt at hjælpe de der bor her.

Der er mange elementer i visitationen, som har en afgørende betydning for opholdet. En af dem der kan nævnes her, er at de der opholder sig på Stationen, selv skal være indforstået, og klar på at deltage i forandringen.  

Visitationen foregår i samarbejde med kommunen, det er den serviceenhed der varetager serviceloven. Serviceloven varetager forholdene omkring socialt udsatte personer. For at forebygge sociale problemer  

Vi er glade for at byde velkommen. I er altid velkommen til at komme forbi og se vores 2 afdelinger Vonsbæk og Stationen.

Hvad er et opholdssted?

Det er et specialiseret privat tilbud, målrettet for bestemte grupper af unge mennesker og socialt udsatte personer.

Vi har i 30 år specialiseret vores, for unge mennesker under 18 år. 

Vi har masser af erfaring med denne sårbare gruppe af mennesker. Det er på det tidspunkt i livet hvor der er meget der skal læres. Det er meget de sociale færdigheder der erfares i denne periode. 

Der hvor det har meget store betydning for den enkelte, er de social relationer. Det er samtidig også dem der er sværeste at lærer senere i livet. 

Så derfor er det et af de største kerne punkter i vores behandlings filosofi.  

Opholdssted for unge

    

Stationen_2254.jpg Stationen_2254.jpg Stationen_2254.jpg Stationen_2254.jpg

Stationen er et sted vi alle er glade for. Se mere hvad tidligere beboere mener om stedet

Læs mere

Vi gør meget ud af det ikke skal føles som en institution. Vi inviterer gerne venner :-)