Stationen_2402.jpg Stationen_2402.jpg Stationen_2402.jpg Stationen_2402.jpg

De andre siger, vi gør det godt. Selv tak.

Vi ved godt, at vi på Stationen har påtaget os et stort ansvar. Det mener vi at alle gør, når man siger ja til at arbejde med unge mennesker, og måske især dem med udfordringer fordi denne gruppe er særligt sårbar, og derfor fortjener en særlig støtte.

For at sikre de unge, og os der arbejder sammen med dem, lader vi os vurdere af andre. Derfor er vi også altid åbne for konstruktiv kritik. For at blive endnu bedre, og lære af det vi har gjort.

Samtidig ser vi at dokumentation og evaluering får stadig stigende betydning på det sociale område. Derfor er det helt naturligt – og i tråd med vores værdigrundlag – at Stationen i Haderslev bliver akkrediteret.

Godkendelse af opholdssted

Det vil sige, at vi har ladet os teste af andre fagfolk i en længere proces, og fået karakterer. Kald det bare et kvalitetsstempel at vi er et godkendt opholdssted.

Vi blev 12. marts 2013 certificeret under Akkreditering Danmark. Denne certificering bevidner, at vi har dokumentation for vores praksis, at stedet lever op til en given kvalitetsstandard, og at stedet har fokus på, at denne kvalitet fortsat videreudvikles.

 

 

Vi vil videre 

Akkreditering er et udviklingsværktøj, som har givet os på Stationen en bedre forståelse og indsigt i det arbejde og den pædagogik, vi i det daglige udfører.

Vi har dermed fået endnu mere fokus på vores brugere, systematik i vores arbejde og integreret dokumentation og evaluering i vores hverdag.

Vi ser kvalitetsstemplet som et udtryk for, at vi vil:

  • Bedre forhold for de borgere, som er omdrejningspunktet i vores arbejde
  • Sikre og styrke vores relationer til kommuner og andre samarbejdsparter
  • Højne det faglige niveau og styrke intern reflektion og udvikling
  • Fokuserer på nye erkendelser, læring og dybere forståelse af praksis og de mennesker, vi arbejder med.

Stationen har arbejdet med at implementere en række kriterier for kvalitet, som indbefatter alt fra vores værdigrundlag til beredskabsplaner.

 

 

Visitation - Anbringelsesforløb - Behandlingsindsats - Pædagogik

Vi har samlet oplysningerne om opholdssted Stationen, se mere her >>

 

”Vi har eksisteret i over 30 år. Så vi har mange oplevelser i rygsækken – og en stor værktøjskasse”

Du kan i øvrigt læse, hvad et par af vores unge synes om livet på Stationen.

Læs mere