Stationen17.jpg Stationen17.jpg Stationen17.jpg Stationen17.jpg

Hvem passer bedst til opholdssted Stationen?

Når unge mennesker med udfordringer, har brug for at flytte sig, er der grund til at være omhyggelig med valget.
Opholdssted Stationen gør vi alt hvad vi kan for at hjælpe til i den proces. Uanset om vi bliver valgt, eller andre steder gør.

På Stationen kender vi vores styrker, og ved hvem, der får mest ud af at være her.

Vores målgruppe er unge fra 12 til 18 år, med mulighed for efterværn til det 22. år.

Udover alderskriterier, følger her en række andre beskrivelser af Stationens målgruppe.

Unge med:

  • Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer.
  • Specifikke vanskeligheder hos normalt begavede. Herunder omsorgssvigtede og midlertidige krisetilstande efter ulykker, tab og traumer. 
  • Personligheds- tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, kontaktafvisende, borderline-problematik, spiseforstyrrelser, m.m..
  • Unge idømt ungdomssanktion, fase 2 og 3, samt unge til alternativ afsoning efter Straffuldbyrdelsesloven § 78.
  • Misbrugsproblematikker uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed.
  • Tab og traumer som offer for seksuelle overgreb.
  • Seksuel krænkerproblematik. Herunder incest/pædofili/voldtægt m.m. Seksuelle impulsgennembrud, voldtægt m.m.
  • Problemstillinger fra etniske minoritetsfamilier.

Visitation - Anbringelsesforløb - Behandlingsindsats - Pædagogik

 

 

Opholdssted stationen

Vi står klar med det rigtige valg omkring opholdsstedet. Stationen er (næsten) for alle unge under 18, og i visse tilfælde op til 21. Men der er dog områder hvor vi kender vores begrænsninger.

Så derfor har vi en grundig visitation før vi modtager nye. Se mere om opholdssted Stationen

 

Du kan i øvrigt læse, hvad et par af vores unge synes om livet på Stationen.

Læs mere

”Vi har eksisteret i over 30 år. Så vi har mange oplevelser i rygsækken – og en stor værktøjskasse”