Stationen26.jpg Stationen26.jpg Stationen26.jpg Stationen26.jpg

Relationen er det vigtigste

På Stationen ser vi relationen mellem de unge og de voksne på stedet som det vigtigste element i en bæredygtig udvikling hos de unge.

Derfor har vi et konstant fokus på at sikre, udbygge, vedligeholde relationen mellem ung og voksen.

Det foregår på alle niveauer og til alle tider. Det skal sikre den unge tryghed i processen, at forlade en del af sin tidligere identitet, for at opbygge en ny og mere hensigtsmæssig identitet og adfærd.

Vi ved, at de unge skal være inddraget i deres egen udvikling allerede fra første gang, de besøger Stationen. Så skaber vi bedre resultater.

De skal fratages den skyld for deres egen situation, som mange af de unge besidder, og i stedet forstå, at de har et positivt medansvar for deres videre udvikling og fremtidige liv.

Visitation - Anbringelsesforløb - Behandlingsindsats - Pædagogik

Vi har samlet oplysningerne om opholdssted Stationen, se mere her >>

 

Relationer er vigtige

 

”Personalegruppen er varieret sammensat. Men med samme værdigrundlag. Det giver overskud.”

”Vi har et stort netværk med sagsbehandlere og fagpersoner i kommunerne. Og vi deler gerne vores viden og resultater til gavn for andre”.