Stationen2.jpg Stationen2.jpg Stationen2.jpg Stationen2.jpg

Alle er velkommen. Næsten...

Selvom målgruppen på Stationen er forholdsvis bred, er der alligevel unge med særlige udfordringer, der får mere ud af at vælge et andet sted. Derfor lægger vi vægt på en grundig visitation inden vi beslutter en anbringelse. Dermed går vi efter at finde ud af, hvad der er bedst for den enkelte unge.

Visitationen skal nemlig sikre, at den unge ikke kun er indenfor Stationens godkendte målgruppe, men også vil kunne fungere sammen med de unge, der i forvejen bor på stedet.

Efter henvendelsen fra sagsbehandler/anbringelseskonsulent i kommunen med de relevante papirer om den unge, vil forespørgslen herefter blive gennemgået af visitationsudvalget, som består af Stationens ledergruppe samt psykolog.

Hvis vi vurderer den unge til at kunne profitere af et ophold på Stationen, lægges der op til et visitationsmøde med den anbringende kommune. Her deltager sagsbehandler, evt. kontaktpersoner eller andre med et fagligt kendskab til den unge. På mødet vil der skabes klarhed over gensidige forventninger til anbringelsen, og den unges forhold vil blive uddybet yderligere.

 

 

Hvis begge parter stadig er enige om anbringelsen, aftales besøg med den unge, meget gerne sammen med forældre, plejefamilie og/eller andre, der står den unge nær.

Her præsenterer vi huset, og de regler, rutiner og kulturer, der præger vores hverdag og får det hele til hænge sammen.

Har du brug for en særlig hurtig anbringelse, eller er der særlige tvangsmæssige betingelser, der spiller ind, så ring til os. Vi har regler og procedurer, men også plads til individuelle hensyn.

Her kan du se mere om anbringelse uden for hjemmet på borger.dk

Anbringelsesforløb - Behandlingsindsats - Pædagogik

 

”Vi har eksisteret i over 30 år. Så vi har mange oplevelser i rygsækken – og en stor værktøjskasse”

"Personalegruppen er varieret sammensat. Men med samme værdigrundlag. Det giver overskud.”