Stationen54.jpg Stationen54.jpg Stationen54.jpg Stationen54.jpg

Vi vil dig det bedste

De unge på Stationen modtager individualiserede behandlingsforløb, sammensat og løbende tilpasset på baggrund af dels vores erfaring og dels kontinuerlig videndeling med psykolog-fagligt kompetence fra vores nære samarbejdspartnere.

Behandlingsplaner
Noget af det vigtigste for at sikre et godt forløb på Stationen er behandlingsplaner. Og det kræver gode samtaler, der går lidt dybere. Derfor deltager vores psykologisk-faglige samarbejdspartnere i en række møder med den unge, og i dette forløb udvikler vi handleforslag til behandling. Dette arbejde supplerer vi med personalets observationer, som medvirker til at analysere adfærden og udarbejde hypoteser om årsagerne bag den unges vanskeligheder. Det fører til handleforslag om at ændre, kompensere eller give forståelse for den unges problemadfærd. Handleforslagene udføres af vores medarbejdere, og evalueres efter en periode , hvorefter vi aftaler nødvendige tilpasninger.

 

 

Supervision
Supervisionens formål er, at udvikle den enkelte medarbejder og gruppens pædagogiske færdigheder, samtidig med, at det er en fagpersonlig proces, der kvalificerer os til arbejdet med andre mennesker. Vi arbejder med både rundesupervisioner og individuelle supervisioner med reflekterende team.

Udredning og behandling
Mennesker udvikler sig, og nye udfordringer kan opstå. Derfor er der altid mulighed for ny psykologisk udredning af de unge, når behovet opstår. Dels for at kvalificere behandlingsarbejdet eller hvis der skal henvises til ungdomspsykiatrien. De unge har mulighed for samtaleforløb. Stationen bruger desuden psykolog som støtte og sparring til medarbejdere i deres samtaler og forløb med vores unge.

Undervisning og kursus
Stationens medarbejdere modtager undervisning i psykologiske problemstillinger i forhold til behandlingsarbejdet med de unge. Det kan være om personlighedsforstyrrelser, samspil, spejling, cutting og andre alvorlige udfordringer i ungdomslivet.

Vores metoder
Det psykologfaglige arbejde på Stationen er bredt forankret i forskellige anerkendte metoder. Behandlingsarbejdet er teoretisk funderet med indsigter fra den nyeste udviklingspsykologi, kognitiv behandlingsformer, samt neurofysiologi og neuropsykologi. Derudover bruger vi den psykodynamiske og kliniske psykologi til at forstå og arbejde med den patologiske side af symptomer.

Visitation - Anbringelsesforløb - Pædagogik

 

 

 

”Vi er et teenagehjem. De skal kunne invitere deres venner udefra med hjem. Og de gør det”.

”Hver eneste af vores unge skal se en mening med at være her. Helst ikke den samme.”