Stationen101.jpg Stationen101.jpg Stationen101.jpg Stationen101.jpg

Anbringelsesforløb

Dit forløb hos os

Når du flytter ind på Stationen begynder du i det, vi kalder indslusningen, der varer 3 måneder. Derefter er vi i det såkaldte behandlingsarbejde, og til sidst hjælper vi dig godt på vej i din egen bolig, hvor vi samtidig holder tæt kontakt med dig, og hjælper dig når der er brug for det. Den periode kalder vi udslusning.

Lad os fortælle mere om det her, og endnu mere når vi mødes. Er der noget, du vil vide mere om allerede nu, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Opholdssted på stranden

 

Indslusning

Når et ungt menneske flytter ind på Stationen, handler det om to ting. Den unge skal ha' det godt, og få det bedre. Derfor indleder vi forløbet på Stationen med at lære den unge godt at kende. På godt og på det, der udfordrer.

I den forbindelse har vi god erfaring med at bruge det, der hedder oberservationspunkter. Dem finder vi frem til ved at kombinere tidligere udtalelser om den unge med vores samtaler med den unge, forældre og andre personer tæt på. Samtidig er der fokus på den unges kompetencer, interesser, talent og styrkeområder.

Den unge vil indenfor de første par måneder komme på en tur sammen med to kontaktpersoner fra Stationen. Formålet med turen er at etablere en bæredygtig relation til den unge. Indenfor det første halve år af anbringelsen, vil den unge komme på endnu en tur sammen med sine kontaktpersoner.

Det er forskelligt fra ung til ung, hvor tidligt i forløbet turen foreligger, turens varighed, samt destination – det hele tilpasses individuelt med udgangspunkt i den unge.

Formålet med turen er, at styrke relationen gennem fælles oplevelser, at komme helt tæt på den unge og at lave yderligere iagttagelser, i forhold til stærke og svage sider. Vi vil på turen, sammen med den unge, skrive en statusbeskrivelse, med de behandlings- og udviklingspunkter, som vi sammen har fundet frem til.

Vigtige målsætninger

Med denne fremgangsmåde sikrer vi os præcist, målrettet og hurtigt at kunne iværksætte en udvikling/behandling hos den unge på et sikkert og velunderbygget grundlag, og samtidig opnå en overensstemmelse mellem den unge og opholdsstedet om, hvad målene for behandlingen er, og hvordan det skal gøres. Altså både mål og midler.

Det hele sker i en hjemlig og rar atmosfære, der ikke klientgør den unge, men tværtimod skaber en rummelig ramme, hvor det først og fremmest handler om det nære samspil mellem den unge og de voksne i en fælles forståelse.

Du i øvrigt læse mere om det tredje fælles, og hvad det betyder for relationen i fortællingen fra vores medarbejder Jens - klik her 

Behandlingsarbejde

På Stationen arbejder vi med ”kontaktperson-roller”, og har rigtig gode erfaringer med det. Hver ung bliver tildelt 2 kontaktpersoner, som varetager og sikrer kontinuiteten i forhold til den unge, forældre, skole osv.

Kontaktpersonerne laver, ofte i samarbejde med psykologen, en behandlingsplan for hver ung, med hypoteser, handlestrategier, handleforslag og lignende. Denne behandlingsplan bliver løbende revideret og evalueret, så den sikrer den unges behandlingsmæssige udvikling.

Behandlingsplanen tager i øvrigt afsæt i den handleplan, som den unges sagsbehandler bringer med ind i forløbet.

Metoden vil være helt individuelt tilrettelagt, men vi koncentrerer os om, at nå frem til den unges indre bearbejdning og forståelse for adfærd, temperament, handlemønstre osv., frem for en ydre styring ved hjælp af sanktioner og regler uden mening for den enkelte.

Du kan i øvrigt læse mere om samarbejdet mellem sagsbehandlere og os i fortællingerne fra Haderslev Kommune, Fredensborg Kommune og Aabenraa Kommune, der blandt andet fortæller dig om erfaringer med det vigtige samspil mellem handleplaner og behandlingsplaner - klik her

Udslusning

Stationens målgruppe går faktisk op til 23 år. Det vil sige, at vi også har unge mellem 18 og 23 år i efterværn, eller udslusning, som vi kalder det. Hvad efterværnet skal bestå af og indeholde, er helt individuelt, og aftales derfor med den unge og den unges sagsbehandler i kommunen.

Målet med de fleste af Stationens unge er, at de selvstændigt kan tage vare på sig selv i udslusningsperioden. Det er mere og mere sjældent, at de unge vil/skal hjem til familien igen, da de ofte har nået en alder, hvor de kan - og helst vil - bo for sig selv.

Vi ser dog ikke udelukkende på den unges alder når vi begynder at drøfte udslusning, men mere på, hvorvidt de er modne og klar til at skulle videre. Derfor kan de unge godt blive boende på Stationen selv efter det 18. år - det aftales i samarbejde med den unges sagsbehandler.

Indholdet i udslusningen er individuelt tilrettelagt, afhængigt af, hvad den enkelte unge har brug for hjælp til i sin hverdag. Det kan være økonomi, rengøring, indkøb, samtaleforløb, netværk og andet. Med 30 års institutionserfaring har vi erfaring med det hele.

Du kan i øvrigt læse, hvad Morten og Annika synes om deres tid i udslusning fra Stationen – klik her

Visitation - Behandlingsindsats - Pædagogik

 

 

Opholdssted stationen træningsrum

 

Det er altid nemt at få fat i os på Stationen. Du kan ringe til os, og du kan skrive til os.

Læs mere

”Hver eneste af vores unge skal se en mening med at være her. Helst ikke den samme.”