Opholdssted Stationen - 30 år Opholdssted Stationen - 30 år Opholdssted Stationen - 30 år Opholdssted Stationen - 30 år

Stationen - 30 år

Opholdssted Stationen - Dato: 08-04-2016

Én generation. Så længe har Stationen eksisteret. Og selvom man siger, at en generation besidder nogle fællestræk i form af adfærd, holdninger og normer, så vil jeg nu alligevel vove den påstand, at disse træk har ændret sig markant, i de 30 år Stationen har eksisteret.

Hvad der derimod ikke har ændret sig, er omsorgen overfor udsatte unge, og troen på at disse unge kan lykkedes og fortjener så gode rammer og vilkår til det, som overhovedet muligt.

Evnen til omsorg, er fortsat det der gør Stationen unik, samt evnen til at tage individuelle hensyn i respekt overfor den unge, på en rummelig og anerkendende måde. At tiden er en anden, end den var for 30 år siden, kan vi vist alle være enige om. Dengang havde man andre ideer og tanker om, hvordan man nåede målet, end man har i dag. Men jeg er ikke i tvivl om, at målet med at hjælpe unge i bedre trivsel, var præcis det samme som i dag.

Inde i bladet kan du læse 8 forskellige historier fra blandt andre nogle af de unge som har boet på opholdssted Stationen i tidens løb, og hvad deres ophold på Stationen har betydet for dem. Du kan også læse om, hvordan Stationen startede og de udfordringer der har været i årenes løb. En til er sikkert – det har ikke været et kedeligt sted at være.

Lassa Balsgaard

Her kan du se meget mere om opholdsstedet - Klik her >>

Se mere om opholdsstedet og hvad vi kan gøre for dig