Stationen_2355.jpg Stationen_2355.jpg Stationen_2355.jpg Stationen_2355.jpg

Ledige stillinger

 

  

RENGØRINGSHJÆLP

Stationen søger rengøringshjælp ca. 15-20 timer ugentligt

Stationen er et opholdssted godkendt af Socialtilsyn Syd jf. Servicelovens § 66 stk. 1 nr. 6

 


Væk med skyld – ind med medansvar for egen udvikling

Mere fokus på det de unge er – fremfor det de gør


Vores målgruppe er unge fra 12 til 18 år, med mulighed for efterværn til det 23. år. 

Udover alderskriterier, følger her en række andre beskrivelser af Stationens målgruppe.

Unge med:

 • Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer.

 • Specifikke vanskeligheder hos normalt begavede. Herunder omsorgssvigtede og midlertidige krisetilstande efter ulykker, tab og traumer.

 • Personligheds- tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, kontaktafvisende, borderline-problematik, spiseforstyrrelser, m.m.

 • Unge idømt ungdomssanktion, fase 2 og 3, samt unge til alternativ afsoning efter Straffuldbyrdelsesloven § 78.

 • Misbrugsproblematikker uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed.

 • Tab og traumer som offer for seksuelle overgreb.

 • Seksuel krænkerproblematik. Herunder incest/pædofili/voldtægt m.m. Seksuelle impulsgennembrud, voldtægt m.m.

 • Problemstillinger fra etniske minoritetsfamilier.


Vi søger en
Rengøringsmedarbejder

 • Der kan udføre tilbundsgående rengøring i fællesarealerne på vores to boafdelinger

 • Der er nysgerrig på forståelsen og indsigten i målgruppens udfordringer

 • Der har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til mennesker

 • Der kan være tydelig og organiseret i dagligdagen og samtidig være fleksibel

 • Der har lille kørekort


Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø, præget af gensidig respekt, ordentlighed og åbenhed – tilsat humor, varme og autenticitet.


Ansøgningsfrist

Stillingen som Rengøringsmedarbejder er til besættelse hurtigst muligt.

Sidste ansøgningsfrist er mandag den 27. september 2021 kl. 12:00.

Ansøgning, sendes via mail til kjo@inst-stationen.dk

Mærk ansøgningen ”Rengøringshjælp”

 

Vil du vide mere?

Kontakt da Forstander Kenn Johnsen på telefon: 20 32 59 67.


 
Hent stillingsopslaget som PDF her

 

Stationen er et sted vi alle er glade for. Se mere hvad tidligere beboere mener om stedet

Læs mere

Vi gør meget ud af det ikke skal føles som en institution. Vi inviterer gerne venner :-)