Stationen25.jpg Stationen25.jpg Stationen25.jpg Stationen25.jpg

Arbejde med udsatte unge

Vi har 5 kendetegn der beskriver vores arbejde med unge. De 5 kendetegn er struktur, forudsigelighed, omsorg, dannelse og ordentlighed. Ingen af de unge der komme på Stationen er ens. Derfor er der en individuel indsats for hver enkelt.

Der er grundlæggende rammer som varetaget selve miljøet, og hverdagen, på Bosted Stationen. Rammerne skaber god plads til hver enkelt, med de forskelligheder der er, respekt for hinanden, tryghed og forudseelighed i hverdagen.

De unge der kommer til os, er ofte ikke vant til de elementer, som de grundlæggende rammer skaber. Så derfor er personalet, i tæt samspil og dialog, både som medspillere og modspillere.

En løftet pegefinger elle irettesættelse virker ikke. Når der er episoder hvor der skal læres noget nyt, forgår det gennem spejling og konfrontering. Der et vores erfaring, og viden, der igennem denne proces, skaber en mere hensigtsmæssig adfærd og bedre selvopfattelse.

Noget af det vigtigste for os for at sikre et godt forløb på Opholdssted Stationen er behandlings-planer. Det kræver rigtig gode samtaler, der går lidt dybere. Derfor deltager vores fast tilknyttet psykologisk faglige samarbejdspartnere i en hel række af møder med den unge, og i dette forløb udvikler vi specifikke handleforslag til behandling.

Dette arbejde supplerer vi med personalets daglige observationer, det bruger vi til at analysere adfærden, og udarbejde hypoteser om årsagerne, der ligger bag den unges vanskeligheder. Det fører til konktete handleforslag om at ændre, kompensere eller give forståelse for den unges problemadfærd. Vores medarbejdere udfører handleforslagene, og evalueres efter en periode. Hvorefter vi aftaler, om nødvendigt de tilpasninger der medføre forandringer.

Arbejde med udsatte unge

Det er ikke kun de unge der er i fokus. Familien og forældre bliver draget ind i samarbejdet. Det er ikke tilrettelagt ud fra nogle faste rammer. Vi har overskud og resurser, til at tage de enkelte familiers ressourcer, og muligheder med ind i samarbejdet, som er individuelt.

I det hele taget kan du kende Opholdssted Stationen på det individuelle hensyn, i det gode fællesskab. Det gør vi rigtigt meget ud af. Fordi mennesket er både en del af en gruppe og individ. Uanset hvilken alder og udfordringer.

 Visitation - Anbringelsesforløb - Behandlingsindsats - Pædagogik

Vi har samlet oplysningerne om opholdssted Stationen, se mere her >>

”PÅ STATIONEN TA'R VI HUMOR HELT ALVORLIGT. DET MÅ DU GERNE GRINE AF. DET GØR VI OGSÅ”.

”HVER ENESTE AF VORES UNGE SKAL SE EN MENING MED AT VÆRE HER. HELST IKKE DEN SAMME.”