Malene Clausen, Kontaktpædagog Malene Clausen, Kontaktpædagog Malene Clausen, Kontaktpædagog Malene Clausen, Kontaktpædagog

"Jeg hjælper de unge med at navigere mellem gruppe og ego"

- Hvis jeg skal vælge mit vigtigste succeskriterie for mig og mit arbejde, så er det at skabe gode relationer til de unge. Og en god relation handler om tillid. I praksis betyder det blandt andet, at når én af de unge bryder en aftale, skal de vide, at jeg stadig er der for dem. At vi stadig har et mål sammen. Selvom der måske kan komme en sanktion på tværs, er vi stadig sammen om at komme videre. Og lige dér, viser relationsarbejdet sig fra sin ægte side.

- På Stationen har vi en god variation i baggrund og profil på de unge. Og det er en styrke for dem, at de møder unge med andre tilgange til tilværelsen. Det giver et godt samspil. De unge lærer af hinanden. Og de lærer at indgå i grupper, og at samarbejde. Det er også godt, at vi har begge køn, forskellen i tempo og åben-/lukkethed stimulerer udvikling.

"Jeg tror, at noget af det, der også adskiller Stationen fra andre opholdssteder er vores humor. Det er nærmest et pædagogisk værktøj. Fx gør vi meget ud af, at introducere de nye unge om vores humor. Også i den forbindelse, er det godt med vores mangfoldighed på stedet. Humor skal fornyes, humor skal inspirere."

 

Opholdssted Malene Clausen, Kontaktpædagog

 

- For mig som medarbejder, handler det om at navigere i feltet mellem de overordnede regler på den ene side – altså alle de gode regler og traditioner der gør, at vores sted hænger godt sammen og fungerer i hverdagen, både fagligt og på det helt praktiske plan. Og så på den anden side dét, der er bedst og rigtigst for den enkelte unge – nu og her. I dét felt skal jeg finde den rigtige kurs, og den udfordring er så vigtig.

- På Stationen har vi pædagoger indrettet vores arbejdsskemaer, så vi altid overlapper hinanden med en halv time. I den halve time sidder vi sammen med ham eller hende, vi skal afløse, og får talt om, hvad der er sket, og hvordan de næste timer helst bør forløbe. Det er rigtig godt. Det har stor værdi for vores arbejde, og dermed for de unge. Derudover har vi selvfølgelig dagbogen for hver af de unge. Men de der samtaler er altså guld værd for kontinuiteten.

 

Malene Clausen, Kontaktpædagog, Stationen

 

Se mere om opholdsstedet og hvad vi kan gøre for dig: