Kommune C Kommune C Kommune C Kommune C

”Stationen er særligt dygtige til omsorg og empati”

En sagsbehandler fra denne kommune har i flere omgange hjulpet unge godt på vej til Stationen.

- Vi har lige nu to unge på Stationen, der netop er flyttet ind på stedet. Og det er ikke første gang, vi vælger Stationen. Institutionen har også tidligere vist os, at de kan noget særligt i relations- og udviklingsarbejdet med de unge. Jeg vil betegne vores samarbejde som fortrinligt.

"Jeg mener, at det mest unikke ved Stationen er deres evne til omsorg. Andre opholdssteder kører mere på regler, sanktioner og krav. Men på Stationen oplever vi, at de har en særlig god menneskelig indsigt. De er dygtige til at opnå gensidig respekt, og de er klart dygtige på det med empati."

 

Afslapning opholdssted

 

- Vi har i vores kommune lige fået nye krav til beskrivelser. De skal være endnu mere præcise med endnu mere klare målformuleringer mv., inspireret af den såkaldte Svenske Model. Og i den forbindelse, må jeg sige, at Stationen matcher udviklingen. De er meget seriøse i deres faglighed.  

- Vi får selvfølgelig statusrapporter fra de opholdssteder, vi benytter. Dem, vi får fra Stationen, er meget udførlige. Rapporteringen er meget ærlig, reel og konstruktiv.   

- De er også særligt gode til at inddrage de unge i de forløb, der planlægges. Og de opnår god forældrekontakt. Alle vores erfaringer viser, at tingene går meget bedre, hvis opholdsstedet er gode til forældrekontakt. 

- Jeg ved, at Stationen kan flere målgrupper af unge. Men jeg ved også, at de siger ærligt fra, hvis der er en profil eller problemstilling, de ikke mener passer. Det er vigtigt for mig som sagsbehandler, når jeg skal finde det rigtige opholdssted til de unge, at jeg kan stole på den respons jeg får. 

 

Sagsbehandler, Kommune C
(anonym anbefaling, idet offentlige instanser ikke må fremgå med navns nævnelse)

 

Se mere om opholdsstedet og hvad vi kan gøre for dig: