Involvering

Alle har ret til at blive spurgt, set og hørt

Vi tror på at det er vigtigt, at du har indflydelse på sit eget liv. Indflydelse handler om at bevare magten og handlekraften i eget liv, også selvom du i en periode har brug for hjælp og støtte på et sted som børne- og ungehjemmet Stationen.

Vi skaber kun reel forandring for mennesker, når de selv er med i dialogen og processen fra start til slut. Dialogen skal starte i det levede liv og den erfarede virkelighed. Og med dialog skal vi sammen med dig, skabe fundamentet for i fællesskab skabe løsninger på de udfordringer netop du går og slås med. Du er med i udviklingen af tilbud, indsatser og praksis, og har på den måde ejerskab og maksimal indflydelse på dit eget forløb.

Målet er, at du får adgang til at blive lyttet til og indgå i et reelt samarbejde med de voksne om den hjælp og støtte du har brug for, for at komme godt videre ind i voksenlivet efter Stationen.

Dette kunne også være relevant, for dig

Hvad siger de unge

Vi tror på, at det er vigtigt, at du har indflydelse på sit eget liv. Indflydelse handler om at bevare magten og handlekraften i dit eget liv…

Dagligdagen

På Stationen skaber vi rammerne for en god og stabil rytme i hverdagen således, at du kan passe din uddannelse, gå til…

Aktiviteter

I vores daglige rytme har vi masser af aktiviteter der danner de fysiske rammer. Nogle af dem er de daglige gøremål vi alle..

Hvad er et børne-ungehjem

Et børne- og ungehjem på Stationen, er et omsorgsfuldt og udviklende hjem med de bedste rammer..