Hvad er et børne-ungehjem

Børne- og ungehjem Stationen

Et børne- og ungehjem på Stationen, er et omsorgsfuldt og udviklende hjem med de bedste rammer for en tryg ungdom. Målet med et børne- og ungehjem er at give alle børn og unge lige muligheder i livet. Fælles for alle der bor på et børne- og ungehjem er, at de alle har brug for støtte – men alle har ikke på for den samme støtte. Ingen er ens, og i vores tilgang ser vi muligheder frem for begrænsninger hos hver enkel. Gennem en faglig, pædagogisk indsats sætter vi i samarbejde med dig ind med den rette støtte og hjælp til en udvikling, der er med til at give et solidt fodfæste i livet efter tiden på Stationen. 

Et hjem med primære omsorgspersoner

På Stationen lægger vi vægt på, at et børne- og ungehjem er et HJEM. Et hjem hvor du vil mærke omsorg fra og kontakt med de voksne. Du vil opleve en fortrolig voksen du kan snakke med, en madpakke til skole/uddannelse og fredagshygge foran fjernsynet. Du har 2 primære omsorgspersoner, der sammen med de øvrige voksne er engageret i dit liv. 

Dette engagement omfatter alt fra deltagelse i forældremøder til støtte og opbakning i relationer, og tage initiativ til, at du får skabt og opretholder sunde relationer til venner, familie og øvrige netværk. Vi hjælper og støtter dig i det hele taget til at kunne begå dig i ungdomslivet og senere med denne ballast i voksenlivet. 

Stationens børne- og ungehjem skal være hjem, hvor du oplever tryghed. Det skal være en tryg base, hvor der er voksne, der rummer dig og de udfordringer du naturligt kommer til at opleve i løbet af dit ungdomsliv. 

På Stationen vil du have en fast og forudsigelig hverdagsstruktur med uddannelse/beskæftigelse og fritidsinteresser, tilpasset netop dit behov og udvikling. 

Du vil opleve støtte og opbakning fra de voksne, så du får en tro på dig selv i forhold til uddannelse/beskæftigelse, sociale relationer og fritidsinteresser. På Stationen lægger vi stor vægt på, at fritidsinteresser skal være med til at skabe succesoplevelser der giver selvværd og selvtillid. 

Dette kunne også være relevant, for dig

Hvad siger de unge

Vi tror på, at det er vigtigt, at du har indflydelse på sit eget liv. Indflydelse handler om at bevare magten og handlekraften i dit eget liv…

Involvering

På Stationen skaber vi rammerne for en god og stabil rytme i hverdagen således, at du kan passe din uddannelse, gå til…

Aktiviteter

I vores daglige rytme har vi masser af aktiviteter der danner de fysiske rammer. Nogle af dem er de daglige gøremål vi alle..

Dagligdagen

Et børne- og ungehjem på Stationen, er et omsorgsfuldt og udviklende hjem med de bedste rammer..