Målgruppe

Når unge mennesker med udfordringer har brug for at flytte sig, er der grund til at være omhyggelig med valget.

På børne- og ungehjemmet Stationen gør vi alt hvad vi kan for at hjælpe til i denne proces. Uanset om vi bliver valgt eller andre steder gør.

På Stationen kender vi vores styrker, og ved hvem der får mest ud af at bo her.

Vi er godkendt som børne- og ungehjem jf. barnets lov §43, stk. 1, nr. 6 – samt som botilbud til midlertidigt ophold jf. §107.

Vores målgruppe er unge fra 12 til 18 år, med mulighed for efterværn til det fyldte 23. år, samt midlertidig ophold frem til det 25. år. jf. §107

Derudover følger her en række andre beskrivelser af Stationens målgruppe:

Børne- og ungehjemmet Stationen

Vi står klar med det rigtige valg omkring børne- og ungehjem. Stationen er (næsten) for alle unge under 18, og i visse tilfælde op til 21. Men der er dog områder hvor vi kender vores begrænsninger.

Så derfor har vi en grundig visitation før vi modtager nye unge. Se mere om børne- og ungehjemmet Stationen

Dette kunne også være relevant, for dig

Pædagogisk praksis

Vores pædagogiske fundament er eklektisk, da vi bruger en bred vifte af pædagogiske tilgange, som vi tilpasser med udgangspunkt i den…

Visitation

Selvom målgruppen på Stationen er forholdsvis bred, er der alligevel unge med særlige udfordringer, der får mere ud af at vælge et andet sted…

Takster

Alt er relativt, siger man. Og især prisen for et bedre ungdomsliv. Vi har valgt at lægge os på et niveau, hvor vi ikke…