Til samarbejdspartnere

Vi har siden starten i 1986 haft stor succes i vores socialpædagogiske arbejde.

Vi har gjort os mange erfaringer og set mange unge blomstre. Vi arbejder anerkendende og ressourceorienteret og i overensstemmelse med den enkelte unges ønsker og behov.

Vi udarbejder behandlingsplaner med individuelle mål og udarbejder ICS-statusrapporter hver 6. måned med udgangspunkt i den socialfaglige bestilling. Første ICS udarbejdes 3 måneder efter anbringelsen. Her ud over fremsendes en månedsmail med en kort opdatering om udviklingen hos den unge.

Da Stationen er godkendt til §107-pladser, giver det mulighed for at sikre kontinuitet, og lade den unge blive i sine vante omgivelser efter det fyldte 18. (23.) år.

Kort om Stationen

Dette kunne også være relevant, for dig

Målgruppe

Når unge mennesker med udfordringer har brug for at flytte sig, er der grund til at være omhyggelig med valget…

Pædagogisk praksis

Vores pædagogiske fundament er eklektisk, da vi bruger en bred vifte af pædagogiske tilgange, som vi tilpasser med udgangspunkt i den…

Visitation

Selvom målgruppen på Stationen er forholdsvis bred, er der alligevel unge med særlige udfordringer, der får mere ud af at vælge et andet sted…

Takster

Alt er relativt, siger man. Og især prisen for et bedre ungdomsliv. Vi har valgt at lægge os på et niveau, hvor vi ikke…