Pædagogisk praksis

Relationen er det vigtigste

Vores pædagogiske fundament er eklektisk, da vi bruger en bred vifte af pædagogiske tilgange, som vi tilpasser med udgangspunkt i den enkeltes særlige vekslende behov og forudsætninger.

Vi anvender mest en systemisk jeg-støttende relationspædagogik.

Systemisk tankegang er først og fremmest optaget af relationer mellem mennesker. Vi og alle andre er en del af hinandens skæbne. Vores psykiske liv og velbefindende er afhængig af, at vi trives i omsorgsfulde og nærværende relationer.

På Stationen ser vi relationen mellem de unge og de voksne på stedet som det vigtigste element i en bæredygtig udvikling hos de unge.

Derfor har vi et konstant fokus på at sikre, udbygge, vedligeholde relationen mellem ung og voksen.

Det foregår på alle niveauer og til alle tider. Det skal sikre den unge tryghed i processen, at forlade en del af sin tidligere identitet, for at opbygge en ny og mere hensigtsmæssig identitet og adfærd.

Vores hverdag er baseret på respekt, anerkendelse, rummelighed og dialog.

Vi ved, at de unge skal være inddraget i deres egen udvikling allerede fra første gang, de besøger Stationen. Så skaber vi bedre resultater.

De skal fratages den skyld for deres egen situation, som mange af de unge besidder, og i stedet forstå, at de har et positivt medansvar for deres videre udvikling og fremtidige liv.

På Stationen arbejder vi ud fra, at de voksne kan se bag den unges adfærd og se muligheder fremfor begrænsninger. Vores opgave er at finde et fælles tredje og få skabt en hverdag omkring den unge, hvor fundamentet for arbejdet og udviklingen ligger i tilliden mellem de voksne og de unge.

Derfor arbejder vi også ud fra følgende tilgange og metoder:

Individuel tilgang

Vi arbejder med høj grad af faglighed og har en individuel tilgang til de unge. Vi tilpasser vores pædagogiske rammer i forhold til den enkelte unge og har for øje, at målgruppen er differentieret, og at vi derfor skal kunne arbejde forskellige med de muligheder, livshistorier, valg og barrierer hver ung har med sig.

Klare regler og aftaler i dagligdagen

Dagligdagen er dialogbaseret med en anerkendende tilgang og med stor fokus på lige dén form for pædagogik, som bør tilpasses den unge jf. ovennævnte metoder. Dette i tydelige rammer, hvor

personalet sætter dagsorden, hvor der er klare regler og aftaler i dagligdagen, og der er tilrettelagt et dagsprogram for hver af de unge, enten i samarbejde med myndighed, PPR, UU eller Jobcenteret med udgangspunkt i en barnets plan (§91) eller en ungeplan (§108), alt afhængig af den unges alder og formåen.

Dette kunne også være relevant, for dig

Målgruppe

Vores pædagogiske fundament er eklektisk, da vi bruger en bred vifte af pædagogiske tilgange, som vi tilpasser med udgangspunkt i den…

Visitation

Selvom målgruppen på Stationen er forholdsvis bred, er der alligevel unge med særlige udfordringer, der får mere ud af at vælge et andet sted…

Takster

Alt er relativt, siger man. Og især prisen for et bedre ungdomsliv. Vi har valgt at lægge os på et niveau, hvor vi ikke…