Til forældre

På Stationen vægter vi et tæt og godt samarbejde meget højt

På Stationen lægger vi stor vægt på forældresamarbejdet og positiv kontakt til det øvrige netværk. Forældre og det nærmeste netværk er en vigtig del af den unges liv og opvækst, og oftest er det jer, der kender den unge bedst. Derfor ønsker vi at inddrage jer i det omfang det er muligt i den unges, hverdag, trivsel og udvikling.

Både i starten af opholdet og løbende vil vi have snakke om forventninger til den unges ophold på Stationen og til, hvordan vi hver især kan bidrage positivt til dette til gavn for den unge.

Hvis alle voksne omkring den unge arbejde sammen, mindsker det bekymringerne hos den unge og fremmer udviklingen mod de fælles mål. Vi møder en gang i mellem forældre der bliver kede af det, frustrerede eller vrede. Det skal der være plads til, og vi har endnu ikke oplevet, at vi ikke har genskabt en god dialog mellem alle parter.

På stationen gør vi alt hvad vi kan for at drage omsorg for de unge og sikre at de trives. Vi har daglig fokus på at etablere en tæt relation til dem, og med denne relation som fundament udarbejder vi sammen med den enkelte unge behandlingsplaner der giver mening for den enkelte, med udgangspunkt i kommunens handleplan.

 

Vi ved at børn og forældre er tæt forbundet, og det respektere vi

På Stationen vil dit/jeres barn få tilknyttet et team bestående af to pædagoger, der vil være ansvarlige for kontakten til jer forældre, skole/uddannelse, kommune samt udviklingsarbejdet omkring den unge.

Det er ikke nødvendigvis teamet der udfører alle opgaverne, da alle voksne på Stationen er sammen om at fremme den unges trivsel og udvikling. Men det er teamet der er tovholder på det praktiske og det pædagogiske arbejde med den unges udvikling

På Stationen forventer at den unge er tilknyttet et skole eller uddannelsestilbud. Vi har et tæt samarbejde med uddannelsesstedet for at sikre den unge fastholdes, udvikles og trives.

Vi har løbende fokus på at støtte den unge i forhold til valg af uddannelse og job, der passer til den unges ønsker og kompetencer.

På stationen vægter vi de unges sociale liv højt. De er velkomne til at have venner med hjem, og overnattende i weekenden.

Alle unge forsøges motiveret til at gå til en sportsgren og/eller dyrke deres interesse i deres fritid.

De unge har indflydelse på, hvordan hverdagen på Stationen skal se ud. De kan komme med ønsker og forslag til bl.a. ændringer, madplan og aktiviteter i husene.

Rettigheder

Som forældre til et anbragt barn har du/I nogle rettigheder, som du kan læse mere om på nedenstående link.