Opholdssted på landet Opholdssted på landet Opholdssted på landet Opholdssted på landet

Opholdssted på landet

Opholdssted Stationen - Dato: 02-01-2017

Opholdssted på landet med god plads og rolige omgivelser beskriver Opholdssted Stationen

Opholdssted på landet.

Stationen er et relativt stort opholdssted på landet (tre afdelinger med plads til 20 unge og intern skole) og samtidigt tre små institutioner, der kan trække på goderne ved at være en del af en stor enhed. De tre afdelingers placeringer giver nærheden, som man kan opleve på en lille institution eller et hjem. Den nærhed kan de unge mærke.

Bæredygtigt opholdssted.

Stationens kapacitet giver plads til muligheder, som er til gavn for vores unge beboere. Vi har en psykolog, der skærper vores behandlingsmæssige profil og sikrer brugbar viden om de unges behov.

Vores psykolog betyder også, at personalet får kontinuerlig supervision og et helikopter-perspektiv på de pædagogiske udfordringer. At have en psykolog, der færdes blandt de unge, betyder desuden, at de unge lettere kan blive trygge ved de muligheder, som en psykolog kan tilbyde. Stationen er et behandlingssted, hvor den bevidste refleksion er et nødvendigt arbejdsredskab, når de unge skal hjælpes videre. Vores ambition er, at et ophold på Stationen skal være bæredygtigt, forstået på den måde, at vores arbejde skal række længere end blot tiden hos os. Vores arbejde skal virke i årene efter.

Faglig bevidsthed.

Udgangspunktet for vores arbejde er den unge selv. Vi starter selvfølgelig med handleplanen, og med den i hånden laver vi en behandlingsplan, der skal give mening for den unge. Vi starter ofte med de små ting, så succesoplevelsen kan komme hurtigt. Grundlaget for vores arbejde er den professionelle relation til den unge. Talrige gange er det påvist, at gode relationer er udviklende og behandlende. Den viden bruger vi dagligt.

Skolegang.

I dag er uddannelse blevet en nødvendighed for at skabe et stabilt voksenliv. Stationens Interne Skole har et tæt samarbejde med det lokale PPR og en lokal folkeskole, så ”vores unge” får de bedste betingelser for at komme videre i livet. Stationen samarbejder desuden med lokale ungdomsuddannelser.

Det rigtige personale.

Langt de fleste ansatte på Stationen er uddannede pædagoger eller lærere. Vi er meget bevidste om, at uddannelse betyder bevidsthed og refleksive kompetencer. Vi er bevidste om at de menneskelige kompetencer er vigtige og nødvendige i vores arbejde, men det er også yderst vigtigt, at menneskeligheden kan indgå i en bevidst udviklingsproces. Stationen er ikke opbevaring eller kun ophold. Det er behandling og udvikling.

Værktøjer til individuel behandling.

Når en ung er på Stationen bruger vi de muligheder, som vores organisation giver mulighed for. Uden at skulle have ekstra betaling. Det koster således ikke ekstra, hvis vores psykolog skal lave en screening eller noget udredningsarbejde. Lidt populært kan man sige, at opholdet er ’allinclusive’.

Visitation.

Der er ikke stor forskel mellem Stationens afdelinger. Ikke når vi taler om den pædagogiske linie. Men der kan være stor forskel i de enkelte afdelingers beboere. Derfor forsøger vi at få den unge til den rigtige afdeling, hvor vi bedst kan sikre trivsel. Den visitation sker i samarbejde med sagsbehandleren. Alle ønsker jo den bedste løsning til den unge.

Se mere om opholdsstedet og hvad vi kan gøre for dig