Når en ung flytter ind på Satellitten Når en ung flytter ind på Satellitten Når en ung flytter ind på Satellitten Når en ung flytter ind på Satellitten

Når en ung flytter ind på Satellitten

Opholdssted Stationen - Dato: 15-01-2013

Når en ung flytter ind på Satellitten, er der mange nye ting de skal forholde sig til. Der er mange nye voksne, nye unge, nyt hus, samt nye rutiner og rytmer. Vi vil gøre, hvad vi kan for at give de unge, en så tryg og god start som muligt.

De første 3-6 måneder de unge bor på Satellitten handler meget om, at de skal falde godt til i huset, vi skal lære hinanden at kende, og så skal vi sammen finde ud af, hvad de skal have ud af deres tid på Satellitten.

Ud over hvad de unge og deres familie gerne vil have at der arbejdes omkring, så har sagsbehandleren/kommunen også nogle ønsker og krav, som de skriver i en handleplan. Det skal give mening for de unge at være på Satellitten, derfor skal de være inddraget i deres egen udvikling, fra første gang de besøger Satellitten – det er jo dem, det hele handler om! Fra de unge flytter ind, har de to kontaktpersoner/et team, som varetager de fleste ting og opgaver, der er vedr. den pågældende ung.

Efter 3-6 måneder tager den unge på en indslusningstur sammen med 2 voksne – som oftest vil være den unges team. Det er lidt forskelligt, hvor tidligt de tager på denne tur, da det er forskelligt, hvornår de unge er klar til det. Målet er at den unge får en så tryg start som muligt, og derfor må den tilpasses individuelt så målet bedst muligt opfyldes.

Det er også meget forskelligt, hvor turen går hen – det kommer meget an på den unges ønsker. Det kan være en tur sydpå ned i varmen, en storby- ”ferie”, badeland eller mange andre steder. Formålet med turen er, at danne grundlag for en bæredygtig relation mellem den unge og de voksne, gennem fælles oplevelser, at komme helt tæt på den unge og at lave yderligere iagttagelser, i forhold til den unges stærke og svage punkter.

Turen har nemlig også det formål, at få snakket med den unge om, hvad formålet med opholdet på opholdssted Satellitten er/skal være – hvad den unge selv mener, hvad vi ser og mener, og hvad der står i den kommunale handleplan. Nogle gange er den unge med til at skrive sin første statusbeskrivelse, med de behandlings- og udviklingspunkter, som de sammen har fundet frem til.

Vi ønsker ved ovennævnte fremgangsmåde at sikre os præcist, målrettet og hurtigt at kunne iværksætte en udvikling/behandling hos den unge på et sikkert og velunderbygget grundlag, og samtidig opnå en overensstemmelse mellem den unge og opholdsstedet om, hvad målene for tiden på Satellitten er og hvordan det skal gøres. Det er vigtigt at understrege, at det skal ske i en hjemlig og rar atmosfære. Vi vægter at skabe en rummelig familiemæssig ramme, hvor det først og fremmest er det nære samspil mellem de unge og voksne der skal føre til en fælles forståelse.

Vil du læse mere om vores opholdssted - Klik her >>

 

 

Se mere om opholdsstedet og hvad vi kan gøre for dig