Marianne Kjær, Kontaktpædagog Marianne Kjær, Kontaktpædagog Marianne Kjær, Kontaktpædagog Marianne Kjær, Kontaktpædagog

"Jeg kan ikke forestille mig at arbejde et bedre sted"

- Vi gør meget for at skabe ro omkring den unge. Ro til at finde sig selv, og udvikle sig fra et positivt trin. I den forbindelse er vores værdisæt vigtigt: At den unge skal være med i dét, vi gør. Og at forældrene er med i dén proces. Det er noget af det, vi er rigtig gode til på Stationen – inddragelse og gensidig respekt.

- Vi bruger selvfølgelig handleplaner. Det betyder, at vores indsats konkretiseres og målrettes. Og ud fra handleplanerne, laver vi en behandlingsplan. Hvor handleplanen fortæller, hvad den unge skal kunne, er behandlingsplanen dér, hvor vi fortæller hvordan vi når målene. Èn gang om måneden mødes vi i temaet omkring den unge med vores psykolog, og sammen sikrer vi, at vi dels holder sporet, og at tingene bliver fulgt op og ajourført i forhold til udvikling og behov for den unge.

- Med til at skabe relationer, hører traditioner. At bygge forbindelsen op om noget, vi har sammen, og som gentages. Det genkendelige giver tryghed. Vi laver feks en juleaften fuldstændig som den, man holder i en god familie. Der mangler ikke noget, og det er rigtig hyggeligt. Jeg synes, det er et godt eksempel på, at vi handler på tingene, og ikke bare snakker om det – det kan de unge også ret godt li´.

"Omsorgssvigt betyder mistillid og mistro til voksne mennesker. Som kontaktpædagog er det min opgave at reparere den opfattelse. Derfor er relationer baseret på respekt og anerkendelse så vigtige. Og når vi har skabt den gode relation, er der rum til flere ting. Men er der ikke etableret en god relation, er det svært at opbygge noget som helst."

 

Hygge ved bål - opholdssted

 

- Når en ung starter hos os, tager vi gerne afsted sammen et eller andet sted hen. Det kan være Rom, Paris eller Fanø. Det afhænger af den unge, og hvilken stemning vedkommende kommer med. Skal der ro på, eller skal der mange indtryk til. Men grundlæggende handler det om at komme væk, og få nulstillet tingene, så der kan bygges nyt på. Samtidig opnår vi en fælles oplevelse, som er guld værd at kunne trække på.

- Når jeg er så glad for at være på Stationen, så er det fordi, jeg i min hverdag har en direkte kobling mellem det, jeg tror på fagligt, og det, jeg faktisk oplever i praksis. Nemlig, at vi lykkes med at skabe stærke relationer i en grad, man ellers skal lede langt efter i vores fag.

 

Marianne Kjær, Kontaktpædagog, Stationen

 

Se mere om opholdsstedet og hvad vi kan gøre for dig: