Kommune B Kommune B Kommune B Kommune B

”Stationen forstår at kombinere, hvad de unge har brug for, og hvad kommunerne efterspørger”

Denne kommune er én af de kommuner, der har valgt at samarbejde med Stationen. Og det er der flere gode grunde til, mener kommunens leder og sparringspartner for en gruppe på 6 socialrådgivere.

- Blandt mine ledelsesopgaver er at fungere som sparringspartner for afdelingens socialrådgivere, når vi dels skal træffe beslutning om anbringelse, og dels om hvor det så skal være. I forhold til Stationen er det især unge med psykiske udfordringer, feks de såkaldte bogstav-diagnoser. Men de er også åbne i forhold til unge med spiseforstyrrelser, eller unge med angst og  depressioner. Desværre har disse sårbare unge ofte kombinationer af flere diagnoser.  

- Én af tendenserne i vores sektor, er at kommunerne oftere efterspørger ambulante tilbud. Altså, hvor institutionen kommer ud til familierne, og bruger deres viden dér uden, at den unge bor på institutionen. Og igen må vi sige, at Stationen har vist sig at være villige til at indgå i et samarbejde om, at tilpasse sig udviklingen. De er meget fleksible i deres struktur, og med fremme, når det gælder ny viden og nye metoder i hjælpen til de sårbare unge.

- Vi har benyttet Stationen som opholdssted gennem ca. seks år. Noget af det, jeg rigtig godt kan li´ dem for er, at de ikke holder fast på den unge, men selv siger til, når de kan se, at den unge er klar til at flytte i egen bolig eller hvis en ung ikke får noget ud af at være på stedet. De er meget ærlige, og har fokus på de unge, og hvad der er bedst for dem – og ikke på dem selv som institution og virksomhed.

- Noget, der også er særlig positivt i forhold til stationen, er deres bevidsthed om egen faglighed. De er dygtige til at beskrive deres metoder. De ved, hvad de gør, og hvorfor det passer til netop den enkelte unge. Og så gør de meget ud af at efteruddanne og opdatere personalet. Det giver os i kommunen en tryghed for, at vores sårbare unge får den seneste viden og erfaring med i deres behandlingsplan. Når det gælder samarbejdet og dialogen med de unges forældre, er Stationen også virkelig dygtige.

"Jeg må sige, at vi har et rigtig godt samarbejde. Og det er værd at fremhæve, for det er meget vigtigt for de unge, at socialrådgiveren og pædagogen er enige om, hvad der skal ske, og hvorfor."

 

På tur opholdssted ved stranden

 

- Overordnet handler det for os om, at forløbet på institutionen bygger på motivation, og at den unge får noget ud af at være der. Vi tror fx ikke på udpræget sanktionspræget pædagogik, hvor straf og/eller konsekvens bruges som styring.

- Som andre kommuner, har vi ind i mellem brug for akutpladser. Og hér har vi også valgt Stationen, som vores samarbejdspartner i forhold til akutmodtagelse. De har et meget fleksibelt personale, der kan mobiliseres med meget kort varsel, samt de fysiske rammer, der giver ro og fred i dén situation. At Stationen også har et personale, som på denne måde stiller op, når det hele brænder på for et ungt menneske, siger meget om stedet.

 

Leder og sparringspartner, Kommune B
(anonym anbefaling, idet offentlige instanser ikke må fremgå med navns nævnelse)

 

Se mere om opholdsstedet og hvad vi kan gøre for dig: