Jens List, Kontaktpædagog Jens List, Kontaktpædagog Jens List, Kontaktpædagog Jens List, Kontaktpædagog

”Vi bruger unge i udslusning som inspiration for de yngre beboere – med succes”

- Vi ved jo alle sammen godt, at de unge helst ville være derhjemme - hvis det altså ku´ lade sig gøre. Vi er til gengæld et knaldgodt alternativ. De har seriøst alle muligheder her. Her får de hjælp fra alt til at komme op om morgenen, dyrke deres sport eller interesser og til at få en uddannelse. Derhjemme er der ikke altid overskud, det er der her. Vi er kendt for ikke at se ned på nogen, men møde de unge og hinanden fordomsfrit, åbent og direkte.

"De unge af i dag gider ikke følsom hippie-pædagogik. Her hos os siger vi tingene lige ud. Vi bruger humor og en fri tone, men altid med et nærvær og en empati, der gør, at de unge aldrig er i tvivl om, at vi vil dem. Og kan dem."

 

Samtale opholdssted for unge

 

- Det er flere år siden, at der har været en magtanvendelse her. Det er ikke noget, vi bruger. Vi kan se, at det er bedre at tale om tingene. Det kan godt være, det så tager længere tid, og kræver mere af alle parter, men det duer bare bedre. Magtanvendelse er en kortsigtet løsning. Anerkendelse, respekt og tillid er vores værdier, og de kommer jo ikke til udtryk i en magtanvendelse. Og hvorfor bruge en løsning på et problem, der ikke flugter med vores værdier.

- Vi får ind i mellem unge ind her, der har prøvet at være på andre institutioner. Derfor hører vi – og oplever – forskellen på Stationen og andre steder. Vi har helt klart en anden rummelighed end på andre steder. Personalet her er gode til supervision og videndeling, og vi har en tydelig ledelse, som ikke kun er gode til at lytte, men også hurtige til at effektuere forslag fra personalet, som til gengæld er gode til at efterleve aftaler og principper. På den måde får vi en stemning af samhørighed.

- Noget andet, der er særligt ved Stationen, er vores besøg fra de af vores unge, der er på udslusning. Èn gang om ugen kommer én eller flere af dem og spiser med. Godt for dem, at de stadig har en tråd til os efter, de er flyttet i egen bolig. Men det betyder også rigtig meget for de unge, der bor her – at de kan se og høre, hvordan det går dem, der er i gang med at afslutte uddannelse, at de styrer deres økonomi, måske har købt en bil osv. Vores velfungerende udslusnings-unge og ex-beboere inspirerer de yngre beboere. Dén tradition er ret skøn.

 

Jens List, Kontaktpædagog, Stationen

 

Se mere om opholdsstedet og hvad vi kan gøre for dig: